Certificeringen

OPPER zet in op kwaliteit en veiligheid. Door middel van kwaliteitscontroles en certificeringen geeft OPPER klanten het vertrouwen en de zekerheid dat de geleverde diensten en producten voldoen aan hoge eisen gebaseerd op (inter)nationale normen. OPPER zorgt voor een veilige werkomgeving voor onze monteurs en klanten, werkt uitsluitend met erkende en gecertificeerde monteurs en installeert de beste kwaliteitsproducten.

Zonnepanelen
Techniek Nederland

Techniek Nederland

OPPER is aangesloten bij Techniek Nederland. Dit is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Om lid te worden zijn er eisen voor vaktechnische kwaliteit (vakmanschap) én de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Leden moeten aan deze eisen voldoen. Hierop wordt gecontroleerd.

Gediplomeerd zonne-energie professionals

Solar Register registreert gediplomeerde zonne-energie professionals. Alle geregistreerde professionals zijn opgeleid op het gebied van zonne-energie. De monteurs tonen door middel van examens aan het zonnestroomsysteem helemaal te begrijpen. De examens staan onder toezicht van een onafhankelijke examencommissie.

Diploma’s OPPER      

Gediplomeerd zonne-energie professionals
InstallQ

InstallQ

Onafhankelijke stichting InstallQ waarborgt veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert de stichting certificeringsregelingen en verleent InstallQ erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. InstallQ erkende en gecertifieerde bedrijven staan in de openbare kwaliteitsregisters Centraal Register Techniek en De echte installateur.

VCA-certificering

Onze OPPERbazen zijn in het bezit van een VCA-certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Hiermee voldoen ze aan alle wetgeving op het gebied van veiligheid. Het VCA-certificaat geeft aan dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet c.q. dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving. Zowel werkgever als werknemers zijn bewust van de gevaren om zich heen. Ook kunnen zij onveilige situaties herkennen, waardoor ongelukken minder snel voorkomen. 

vca
sbb

SAMENWERKINGSORGANISATIE BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN (SBB)

OPPER is als erkend leerbedrijf aangesloten bij SBB. Zij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen. Dit betekent dat vmbo- en mbo-studenten stage kunnen lopen bij ons en dat we mensen kunnen om- en bijscholen.