GEWELDIG GARANT PLAN

Zeker weten dat je blijft besparen met je zonnestroomsysteem? Dat kan! Maak gebruik van ons vertrouwde OPPER Garant Plan. Met onze service ben jij volledig ontzorgt en profiteer je blijvend van de beste besparingen. En het Garant Plan is ook nog eens het eerste jaar gratis! 

OFFERTE AANVRAGEN
Zonnepanelen
OPPER_Zonnepanelen_Collegas

Wat biedt ons OPPER Garant Plan jou:

 

 • Je zonnestroomsysteem wordt 24/7 gemonitord
 • Je ontvangt direct een melding als er iets mis is
 • Je hebt geen montage- of voorrijkosten als we bij je langs moeten komen
 • Je hebt een gegarandeerde vervanging van defecte producten binnen 72 uur

Voorwaarden

 1. Het OPPER Garant Plan verstaat onder een gedetecteerd gebrek, een aantoonbaar gebrek van het product of de uitvoering van de bekabeling en/of aanleg van de installatie. Indien het gebrek als gedetecteerd   wordt beschouwd, wordt het product vervangen c.q. het gebrek verholpen binnen 72 uur op weekdagen (maandag t/m vrijdag) en mits voorradig.
 2. Er is geen sprake van een aantoonbaar gebrek indien:
  a. het gebrek cosmetisch is; of
  b. het gebrek het gevolg is van uw verzuim om het zonnestroomsysteem overeenkomstig de instructies te gebruiken en/of te onderhouden; of
  c. het gebrek het gevolg is van reparaties of veranderingen die zonder onze schriftelijke toestemming zijn uitgevoerd aan het zonnestroomsysteem door een ander dan OPPER of een van onze onderaannemer(s); of
  d. het gebrek het gevolg is van brandschade of andere schade (met natuurlijke oorzaak of te wijten aan menselijk handelen) of enig ander ongeluk dat niet is veroorzaakt door OPPER of een van onze onderaannemer(s).
 3. Het OPPER Garant Plan wordt aangegaan voor een periode van minimaal één (1) jaar. Na het verstrijken van de termijn van één (1) jaar wordt stilzwijgend verlengd, met dien verstande dat het plan na het eerste jaar per aangetekend schrijven maandelijks opzegbaar is.
 4. De jaarlijkse kosten voor het OPPER Garant Plan worden bij aanvang voor een jaar vooraf in rekening gebracht door:
  a. een eenmalige overschrijving; of
  b. door verhoging van de SVN-lening met het verschuldigde bedrag van het gekozen plan.
 5. In het geval van tussentijdse opzegging na het eerste jaar, wordt de koopsom naar rato van het aantal niet verbruikte termijnen terugbetaald
   

CONTACT OPNEMEN